Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 

Het lidmaatschap

De voornaamste taak van de Nederlandse Bouvier Club is op te komen voor het ras, in de ruimste zin. Het is begrijpelijk dat het bestuur van haar leden verwacht dat deze de doelstelling van de Nederlandse Bouvier Club nakomen en er aan meewerken, zodat de Bouvier op een hoog peil wordt gebracht en gehouden. Indien u zich hiermee kunt verenigen en u lid wilt worden, dan kunt u het aanmeldformulier invullen en verzenden via onderstaande link. Bij de ledenadministratie kunt u de informatiefolder opvragen. De informatiefolder is ook digitaal beschikbaar via onderstaande link.

Aanmelden / informatie: Aanmeldformulier l Informatiefolder

Als u het aanmeldformulier via deze site heeft ingevuld en verzonden, ontvangt u een e-mail met daarin het verschuldigde contributiebedrag en inschrijfgeld, alsmede de betaalgegevens.
Mocht u liever een papieren aanmeldformulier in willen vullen, dan kunt u deze opvragen bij:

Ledenadministratie N.B.C.
Lous van Ruitenbeek
Oe Thantstraat 6
2622 JA  Delft
t: 06-54646586
e: ledenadministratie@bouvierclub.nl

Kosten lidmaatschap:
Als lid van de vereniging bent u contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering bepaald. Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Wordt u lopende het jaar lid, dan wordt naar evenredigheid de contributie berekend.
Na ontvangst van het door u verschuldigde contributiebedrag en inschrijfgeld bent u lid van onze vereniging en wordt uw naam en adres gepubliceerd in het Bouvier Nieuws, het officiële orgaan van de Nederlandse Bouvier Club.
Het Bouvier Nieuws verschijnt 6x per jaar (februari, april, juni, augustus, oktober en december).

  • Inschrijfgeld: € 5,00 (éénmalig)
  • Lidmaatschap Nederland: € 30,00
  • Lidmaatschap gezinslid: € 14,50 (ontvangt geen Bouvier Nieuws)
  • Lidmaatschap binnen Europa: € 42,00
  • Lidmaatschap buiten Europa: € 54,00

Rechten en plichten

Als lid van de Nederlandse Bouvier Club aanvaardt u de rechten en verplichtingen die volgen uit:
· de statuten
· het huishoudelijk reglement
· het fokbeleid

Statutaire regels t.a.v. het lidmaatschap
· toelating van leden (statuten, artikel 11)
· aanvang van het lidmaatschap (statuten, artikel 12)
· einde van het lidmaatschap (statuten, artikel 13)

 

Webdesign: SBVN   © Nederlandse Bouvier Club