skip to Main Content

Rectificatie Jonge Honden & Veteranendag 15 september 2019

In tegenstelling tot wat beweerd wordt in sommige post(s) op Social Media (Facebook) zijn er op de Jonge Honden & Veteranendag te Heteren op 15 september 2019 GEEN honden gediskwalificeerd.

De (ongenuanceerde) antwoorden op deze post(s), waaruit gesuggereerd wordt dat de diskwalificatie onterecht is gebeurd, zijn dus door de foutieve informatie in de post(s) op onware gronden gedaan.
De NBC betreurt deze gang van zaken ten zeerste.

Back To Top