skip to Main Content

11 december 2019 – Extra ALV m.b.t. V.F.R.

Aan alle leden van de Nederlandse Bouvier Club is per post onderstaande uitnodiging verstuurd.
Mocht u lid zijn en onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen, dan bent u uiteraard ook van harte welkom op 11 december a.s.

Beste Leden van de N.B.C.,

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van een extra Algemene Ledenvergadering (ALV).

Deze ALV zal uitsluitend gaan over het gezamenlijk met Boe4 tot stand gekomen concept Verenigings Fokreglement (V.F.R.).

Dit concept V.F.R. gaan we aan u presenteren tijdens een extra ALV. Aansluitend op de presentatie zal er gestemd gaan worden over wel dan niet aannemen van dit concept V.F.R.

Deze extra ALV is alleen toegankelijk voor N.B.C. leden en zal worden gehouden op:
Datum:      11 december 2019
Locatie:     KC Arnhem (kantine), Drielsedijk 15A, 6841 HJ Arnhem
Aanvang:  20:00 uur – Zaal open om 19:30 uur

Agenda:

1.   Opening

2.   Presentatie gezamenlijk concept V.F.R. N.B.C. en Boe4

3.   Stemming goedkeuring concept V.F.R., betreffende de gewijzigde punten:

  • 2 Fokregels: 2.2 en 2.4
  • 3 Welzijnsregels 3.1 en 3.5 (3.5 betreft wijziging KR)
  • 4 Gezondheidsregels: 4.2, 4.2.2, 4.2.2.1, 4.2.3 en 4.3
  • 7 Exterieurregels: 7.1
  • 8 Regels afgifte pups, welzijn pups
  • 9 Slot- en overgangsbepalingen
  • 11 Sanctiebepalingen
  • 12 Administratieve verplichtingen

4.   Sluiting

Wij rekenen op uw komst.


Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top