Skip to content

Uitstel invoering V.F.R

Geachte leden,
Ons nieuwe V.F.R is goed gekeurd en mag per 1 augustus ingevoerd worden.

Door alle regelgeving rondom het Covid-19, hebben oogartsen enige tijd geen testen uitgevoerd.
Nu zij wel weer testen uitvoeren, blijkt bij het merendeel van hen een behoorlijk wachtlijst te zijn.
Uit een steekproef is gebleken dat men niet eerder dan half augustus tot half september terecht kan voor de ECVO + ICAA testen.

Dit heeft het bestuur doen besluiten, om iedereen meer mogelijkheid te verschaffen, om aan de nieuwe eisen te voldoen, de invoering van ons nieuwe V.F.R.  uit te stellen naar 1 oktober 2020.
Wij hopen alle fokkers hiermee tegemoet te komen.
Uiteraard is dit gecommuniceerd naar de Raad van Beheer.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top