skip to Main Content

Bestuur mededeling N.B.C.

Geachte leden,


De voortdurende strubbelingen binnen het bestuur waren tot nu toe vervelend en/of lastig. Desalniettemin was het nooit op de persoon gericht en waren we ondanks alle tegenslagen in staat te besturen en zelfs heel af en toe nog te lachen. Het lijkt mij dat wanneer je vrijwillig een functie bekleed, je er toch enig plezier aan moet beleven. Dat plezier is de laatste tijd ver te zoeken.

Door de aanhoudende Covid-19 regels is bij elkaar komen niet mogelijk, het uitspreken van
irritaties naar elkaar ook niet en dat heeft de laatste tijd zeker niet bijgedragen aan een goede sfeer.
Ik heb sterk mijn twijfels of mensen met de juiste motivatie in een bestuur plaatsnemen. Het lijkt de laatste tijd om macht te gaan en helemaal niet meer over het dienstverlenend naar onze leden zijn.

Bovenstaande in overweging nemende hebben wij besloten om met onmiddellijke ingang onze
functies neer te leggen. Wij zullen de N.B.C. altijd een warm hart toedragen. Ook zullen wij niet overgaan tot het beledigen of op enig andere wijze negatieve uiting geven over bestuursleden of hun honden. We gaan er nog steeds van uit dat alle leden van de N.B.C. hun hond het mooiste en het liefste vinden en daarom o.a. zijn aangesloten bij een rasvereniging.

Gezamenlijk met mij treden af :
• Johan Nijssen – secretaris
• Wilmar Huizing – penningmeester
• Yvonne de Croon – algemene zaken
Tevens trekt de heer Ruud Vermeulen zijn sollicitatie voor secretaris Gezondheid en Welzijn terug.
Een kandidaat penningmeester heeft besloten om zich niet langer beschikbaar te stellen.

Verwijzend naar artikel 24.2 van de statuten gaan we er vanuit dat alle noodzakelijke
vervolgstappen worden genomen door de nog zittende bestuursleden.


Wij wensen de N.B.C. alle goeds.
En danken alle leden voor het gestelde vertrouwen in ons.
Monique Lamberink-Vermeulen
Johan Nijssen
Wilmar Huizing
Yvonne de Croo

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back To Top