skip to Main Content

Beste leden,

Gisteren hebben wij het vervelende bericht gekregen dat een aantal van onze bestuursleden per direct opgestapt zijn. Wij betreuren deze keuze ten zeerste.
Het resterende bestuur stond hierdoor voor een lastige keuze. Onze functies neerleggen lijkt ons niet bevorderlijk voor de toekomst van de N.B.C.
De intentie is om ons te blijven inzetten voor de N.B.C.
Dit kunnen wij echter niet zonder hulp. Wij zijn daarom ook dringend op zoek naar
invulling van de onderstaande vacatures:
*Voorzitter A.I.
*Secretaris A.I.
*Penningmeester A.I.
*Commissaris clubdagen en matches A.I.
*Commissaris algemene zaken A.I.
*Commissaris sport en spel A.I.
De functieomschrijvingen staan op onze website.
Zo waar nodig worden deze spoedig aangevuld.

Sollicitaties kunnen worden gericht aan onze
commissaris gezondheid en welzijn(gezondheid@bouvierclub.nl )
of aan de commissaris africhting (nbcsportafrichting@bouvierclub.nl).

Wij kunnen u niet genoeg op het hart drukken hoe ernstig de situatie op dit moment is.
Indien bovenstaande vacatures niet tijdig worden ingevuld zijn de gevolgen niet te overzien en kunnen de evenementen die u van ons gewend bent geen doorgang vinden.

Commisaris gezondheid & welzijn
Joke Iske

Commisaris Africhting
Nick Tomassen

Back To Top