skip to Main Content

Extra A.L.V.

Aankondiging Algemene Leden Vergadering

De extra Algemene Leden Vergadering (A.L.V.) van de Nederlandse Bouvier Club zal worden gehouden op donderdag avond 17 juni 2021 aanvang 20.00 uur, op het terrein van het manege de Fruithof” Dorpstraat 5 te Heteren. Omdat het waarschijnlijk op het open veld zal plaatsvinden wordt aangeraden om zelf een klapstoel mee te brengen.

De agenda voor deze A.L.V. zal worden gepubliceerd op de N.B.C. website, Facebook en in het nog te verschijnen Bouvier Nieuws. Tevens zal een e-mail uitnodiging worden verstuurd naar de leden waarvan het e-mail adres bij de N.B.C. ledenadministratie beschikbaar is. Leden wordt verzocht dit bericht zo veel mogelijk te delen met andere N.B.C. leden.

De A.L.V. zal op verzoek van een aantal leden worden voorgezeten door een externe voorzitter en notulist. De agenda voor deze A.L.V. is door deze leden aangeleverd.

In verband met de Covid – 19 maatregelen is het noodzakelijk om:

  • vooraf zichzelf aan te melden voor deze A.L.V. dit kan het sturen een brief of door een mail te sturen naar secretaris@bouvierclub.nl  .   
  • Een gezondheidsverklaring zal via de website te downloaden zijn en tevens in het BN worden gepubliceerd. Deze dient voor aanvang A.L.V. te worden ingeleverd. (dit indien er geen verdere versoepelingen meer plaatvinden voor die tijd).

Het bestuur N.B.C.,

Per opdracht Secretaris.

Back To Top