Skip to content

Bericht gebruik stroomstootapparatuur bij honden.

De Raad van Beheer laat in onderstaand bericht weten dat vanaf 1 januari 2022 stroomstootapparatuur verboden is om te gebruiken bij honden.

Zoals wij u al in de zomer in de Raadar mededeelden is het vanaf 1 januari 2022 verboden om stroomstootapparatuur bij honden te gebruiken. Het verbod is opgenomen in artikel 1.3 Besluit houders van dieren. Op 16 juli is dit besluit in het Staatsblad gepubliceerd inclusief toelichting. Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-361.html . Het verkeerd gebruik/toepassen van de stroomband was al verboden, nu is het gebruik van de stroomband per 1 januari 2022 helemaal verboden. De verkoop van stroomhalsbanden wordt echter niet verboden. Wellicht is het toch verstandig het verbod aan uw leden kenbaar te maken. In bovengenoemd artikel zijn weliswaar drie uitzonderingen opgenomen, maar die zijn niet van toepassing op kynologische activiteiten.

Back To Top