Skip to content

Vereniging Fok Regelement (V.F.R.)

Tijdens de A.L.V. van 6 oktober a.s. zal het bestuur de laatste wijzigingen in het V.F.R. ter goedkeuring voorleggen. Na goedkeuring zal dan een stemming volgen over het gehele V.F.R. De wijzigingen die ter goedkeuring worden voorgelegd zijn de op de A.L.V. van 28 april 2022 door leden voorgestelde wijzigingen. Deze voorgestelde wijzigingen zijn op de site te vinden bij het menu item Fokkerij onder Gezondheid & Welzijn .

Voor leden die behoefte hebben aan het volledige draft V.F.R. kunnen deze aanvragen bij de secretaris.

Back To Top