Skip to content

Bijzondere voorwaarden tentoonstellingen Nederlandse Bouvier Club

 1. De tentoonstelling wordt georganiseerd door de Nederlandse Bouvier Club
 2. De tentoonstelling zal worden gehouden op zondag 24 juli 2022 bij manege de Fruithof, Dorpstraat 5, 6666 AE Heteren. Het terrein is geopend vanaf  8.00 uur. Het secretariaat is geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur. De tentoonstelling wordt gehouden met toestemming van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. Er kan dan ook een CAC certificaat worden toegekend, één aan de beste reu en één aan de beste teef, van de jeugdklas, tussenklas, openklas, fokkersklas, gebruikshondenklas, kampioensklas, en veteranenklas tezamen, mits de betreffende hond de kwalificatie ‘Uitmuntend’ heeft gekregen. De titel “Clubwinnaar 2022” wordt toegekend aan de beste reu of teef van de Kampioenschapsclubmatch.
 3. Op de tentoonstellingen zijn het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch
  Gebied in Nederland en de regels van de F.C.I. van toepassing.
 4. De inzender/exposant verklaart dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Vereniging Raad van Beheer
  op Kynologisch Gebied in Nederland en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt, en geacht
  wordt bekend te zijn met dit reglement.
 5. Inschrijven en betalen moet gelijktijdig worden gedaan.
  Inzenden van het inschrijfformulier verplicht tot betaling van het inschrijfgeld.
  Eenmaal ingeschreven honden kunnen conform het Kynologisch Reglement niet worden teruggetrokken.
 6. Vermelding ‘NHSB aangevraagd’ is niet toegestaan.
  Honden van Nederlandse eigenaren dienen te zijn ingeschreven in het NHSB.
  In het buitenland geboren honden van Nederlandse eigenaren, en ingeschreven in de puppy- of jeugdklasse, kunnen worden ingeschreven met de omschrijving van de bijbehorende afkorting aangevuld met aangevraagd (bijvoorbeeld ‘LOSH aangevraagd’)
  De buitenlandse stamboekinformatie moet direct na ontvangst, bij de Raad van Beheer ter inschrijving in het NHSB, worden aangeboden.
  Honden van een buitenlandse eigenaar met een Nederlandse handler moeten worden ingeschreven op naam en adres van de eigenaar.
 7. Bij inschrijving stemt u in met het feit dat uw gegevens in het kader van de Wet Bescherming
  Persoonsgegevens wordt verstrekt ten behoeve van de tentoonstelling zelf, de kampioenschappen, alsmede
  ten behoeve van activiteiten van de Raad van Beheer.
 8. Voor alle op de tentoonstelling aanwezige honden (incl. bezoekhonden en/of demonstratiehonden) moet men
  het inentingsboekje/ Europees hondenpaspoort bij zich hebben en kunnen tonen.
 9. De inzender/exposant verklaart dat de door hem ingeschreven hond voldoende is geënt, middels (reguliere)
  vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is (titerbepaling mag, mits bepaling is gedaan door een
  praktiserend dierenarts en is ingevuld in het hondenpaspoort met einddatum). Verder verklaart de
  inzender/exposant dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste
  twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of
  enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt en dat hij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde
  omstandigheden zich alsnog voor mochten doen.
 10. Aan de staart gecoupeerde honden mogen NIET worden ingeschreven om deel te nemen aan deze tentoonstelling indien:
  zij in Nederland geboren zijn en de staart anders dan vanwege een
  diergeneeskundige noodzaak is gecoupeerd;
  zij in het buitenland zijn geboren en in dat land van herkomst een wettelijk coupeerverbod geldt;
  zij naar het buitenland zijn gebracht om aldaar de in dat land    toegestane ingreep te ondergaan, om de Nederlandse wetgeving daarmee te omzeilen en na 1 december 2016 aan de staart zijn gecoupeerd.
 11. Niet toegelaten worden:
  a. Honden met een oor- of huidaandoening.
  b. Cryptorchide, monorchide en gecastreerde reuen, tenzij deze uitsluitend voor een demonstratie zijn ingeschreven.
  c. Zichtbaar dragende teven, alsmede kwaadaardige honden en honden welke besmettingsgevaar voor de aanwezige mensen of dieren kunnen opleveren.
 12. De ingeschreven honden moeten op vertoon van het Bewijs van Inschrijving tussen 8.00 uur en 9.30 uur aanwezig zijn.
  De ingeschreven honden moeten vanaf 8.30 tot uiterlijk 9.30 uur bij het secretariaat worden aangemeld.
 13. Er mogen in de auto’s op het parkeerterrein geen honden onbeheerd worden achtergelaten!
 14. Iedere deelnemer onderwerpt zich onherroepelijk aan het oordeel van de aangestelde keurmeester. Iedere
  voorgebrachte hond wordt geacht te zijn gekeurd, mits voorgebracht aan de aangewezen keurmeester.
  Door de keurmeester uit de ring gezonden honden, om welke reden die wegzending ook mocht
  geschieden, worden geacht te zijn gekeurd.
 15. Bij het behalen van een 1e t/m 4e plaats in iedere klasse wordt een rozet beschikbaar gesteld.
  Iedere deelnemer onderwerpt zich onherroepelijk aan het oordeel van de aangestelde keurmeester.
 16. De organisator heeft het recht personen en/of honden, zonder opgave van redenen de toegang tot het terrein te weigeren of hen van het tentoonstellingsterrein te (doen) verwijderen.
 17. Iedere deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor de schade die door hem / haar of zijn / haar hond(en) wordt toegebracht. Deze schade kan nimmer op de organisator c.q. het bestuur c.q. de vereniging worden verhaald.
 18. Door deelname aan deze tentoonstelling verklaar ik akkoord te gaan met het maken én gebruiken van fotomateriaal voor website, clubmagazine, facebook en andere uitingen van de Nederlandse Bouvier Club.
Back To Top