Skip to content

uitslag van poll N.B.C. website en Facebook pagina.

Afgelopen 3 weken heeft de N.B.C. een poll onder de bezoekers van zijn website en Facebookpagina gehouden over de vraag of de N.B.C. nog dit jaar een Jongehonden en Veteranen dag zou moeten organiseren. Dit met het oog op de huidige COVID 19 situatie. Op de Facebookpagina bestond de poll uit maar één vraag; 20 september organiseren wij graag een jonge honden dag zijn jullie van de partij?  In de daaropvolgende 7 dagen kon er gestemd worden uit de twee antwoorden: Ja. Mits toegestaan en nee, te groot risico.

De score op Facebook was 71% voor het eerste antwoord “ja, mits” en 29% voor het tweede antwoord “nee”. 

Op de website waren er 5 vragen waarvan drie over de jonge honden & veteranen dag te weten;

Vindt u dat de N.B.C. een jonge honden dag moet organiseren in 2020?

Score: 81,81 % ja, 18,19 nee

Bent u bereid zelf honden in te schrijven voor deze JHD 2020? 

Score: 57,57 % ja, 18,18 % misschien, 24,25 % nee

Bent u bereid en beschikbaar om te helpen bij de organisatie?

Score: 6 deelnemers waren bereid om de organisatie en hand toe te steken. Het bestuur zou graag in contact komen met deze 6 deelnemers.

Na bestudering van de uitslagen van beide polls, waarin een duidelijke meerderheid voor het organiseren van een Jonge honden & veteranen dag was, heeft het bestuur besloten om te starten met de organisatie van een jonge honden & veteranen dag op 20 september te Heteren.

Na de aankondiging van versoepelingen van de COVID 19 restricties op 1 juli, werd de roep om de JHD 2020 om te vormen tot een KCM 2020 vanuit de vereniging groter. Het bestuur heeft in de afgelopen maande diverse scenario’s besproken en uitgewerkt. Daarbij ook het ombouwen van de JHD 2020 naar een KCM. Om dat te bewerkstelligen zou het aanvragen van de toestemming van de RvB en het regelen van de benodigde keurmeesters vrijwel onmogelijk zijn in de korte tijd die nog rest. Daarbij genomen dat het ook niet mogelijk is om de KCM op een ander tijdstip te organiseren i.v.m. terrein reservering en de 1 oktober regeling voor buiten evenementen van de RvB. 

Na bestudering van de bestaande restricties, handhaving 1,5 meter en het toelaatbare aantal mensen op het terrein is besloten om in 2020 alleen een JHD 2020 te organiseren. De inschrijving hiervoor zal opengesteld worden op 15 juli 2020 en sluiten op 30 augustus. Hierbij gaat het bestuur gezien de huidige COVID 19 restricties voor evenementen uit van een JHD waarbij gebruik zal worden gemaakt van toegangskaarten. Bij het bereiken van het totaal aantal toelaatbare deelnemers en toeschouwers zal de inschrijving sluiten.

Het bestuur N.B.C.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top