Skip to content

Dek- en geboortemeldingen

Voor het melden van dekkingen aan de Nederlandse Bouvier Club gebruik gemaakt van een afschrift van de dek melding van de Raad van Beheer. U dient een copy van de dek melding te sturen naar coördinator gezondheid & welzijn of naar dek-geboorte@bouvierclub.nl van de N.B.C. In de mail dient u ook de twee vereiste exterieur uitslagen te vermelden. Voor de geboortemeldingen wordt nog steeds gebruik gemaakt van het digitale formulier.


Indien gebruik is gemaakt van een buitenlandse reu, dient u de benodigde gezondheidstesten die in het land van herkomst verplicht zijn gesteld via e-mail sturen naar de coördinator gezondheid & welzijn of naar dek-geboorte@bouvierclub.nl van de Nederlandse Bouvier Club. Op beide e-mail adressen kunt u ook terecht voor vragen en advies. In het geval dat de gezondheidsuitslagen minder dan één maand oud zijn moeten deze ook meegestuurd worden omdat deze nog niet verwerk zijn bij de Raad van Beheer.  Indien u foto’s van de honden wilt plaatsen dient u die tevens mee te zenden.

Dek meldingen doorgeven binnen 3 weken na de dekking.
Geboortemeldingen doorgeven binnen 10 dagen na de geboorte van de pups via het daarvoor bestemde formulier op de website.
Blijft de teef onverhoopt leeg, dan stellen wij het op prijs hier ook een bericht van te mogen ontvangen.

Back To Top