Skip to content

De Nederlandse Bouvier Club (afgekort NBC) is opgericht op 22 april 1923 en hiermee zijn we de oudste rasvereniging voor liefhebbers en fokkers van de bouvier in Nederland.
Onze vereniging is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging en er op gericht om fokkers en liefhebbers van het ras bij elkaar te brengen en de belangen van het ras Bouvier des Flandres -in de ruimste zin van het woord- te behartigen.
Het bestuur van de Nederlandse Bouvier Club is gekozen door de leden van de vereniging.

Bestuursleden

FunctieNaam bestuurslidContact
VoorzitterMonique Lamberink-VermeulenE-mail
Tel: 06-16096660
Secretaris Johan NijssenE-mail
Tel: 06-14657053
PenningmeesterPatrick BeverlooE-mail
Tel: 06-38175541
Coördinator Kynologie Jan de Niet E-mail
Tel:
Coördinator Gezondheid en welzijnVacantE-mail
Tel:
Coördinator Algemene ZakenYvonne de Croon E-mail
Tel:
Coördinator Africhtingvacant
E-mail
Tel:

Een functie binnen de Nederlandse Bouvier Club is vrijwillig maar zeker niet vrijblijvend.
Realiseer je dat je hier tijd voor vrij moet kunnen maken.

Op dit moment zijn er vacatures binnen het bestuur voor de functie van:

– Coördinator Clubdagen en -matches
– Coördinator Sport & Spel
– Coördinator Algemene Zaken
– Coördinator Gezondheid en Welzijn

Draag jij net als wij de bouvier een warm hart toe en denk je de ideale kandidaat te zijn voor één van deze functies?
Stuur dan een motivatiebrief, met vermelding van de functie, naar voorzitter@bouvierclub.nl en/of naar secretaris@bouvierclub.nl


Vacature Coördinator Clubdagen en -matches (m/v)

Functieprofiel Coördinator Clubdagen en -matches:
– organiseren kun je als geen ander;
– je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
– je bent stressbestendig;
– je bent een teamspeler ten voeten uit.

Taken en verantwoordelijkheden:
– je bent verantwoordelijk voor de organisatie van de diverse (show)evenementen van de Nederlandse Bouvier Club (o.a. KCM en Jongehondendag);
– je bent verantwoordelijk voor dat de prijzen (rozetten en/of bekers), beschikbaar gesteld door de N.B.C. voor de
verschillende Nederlandse shows, tijdig ter plaatse aanwezig zijn;
– je bewaakt de informatie over het aantal inschrijvingen voor Nederlandse shows en houdt dit confidentieel;
– je onderhoudt de contacten met keurmeesters en ringpersoneel en weet ook dan confidentialiteit in acht te nemen;
– verder ondersteun je de overige bestuursleden waar nodig.

Dit is zeker geen gemakkelijke functie, maar wel een hele leuke!

Belangstellenden voor deze functie kunnen contact opnemen met de secretaris e-mail


Vacature coördinator sport en spel (M/V)

Functieprofiel Coördinator Sport & Spel

De Coördinator Sport & Spel is lid van het bestuur van de Nederlandse Bouvier Club en heeft als zodanig de volgende belangrijkste taken:

1.    Organiseren van sport- en spel evenementen in de breedste zin des woords voor bouvierliefhebbers.
2.    Organiseren van jaarlijkse nationale kampioenschappen in verschillende africhtingdisciplines.
3.    Enthousiasmeert bouvierliefhebbers deel te nemen aan evenementen.
4.    Bijhouden van competitie resultaten.
5.    Afhandelen van aanvragen voor africhting onderscheiding tekens.
6.    Participeren in en promoten van de Wereld Unie voor Bouviers (WUB).
7.    Zorg dragen dat de regelgeving m.b.t. sport & spel binnen de NBC up-to-date blijft.
8.    Structuur brengen in regionale Bouvier groepen die werken onder auspiciën van de NBC
9.    Organiseert minimaal 1 keer per jaar een bijeenkomst met afgevaardigden van de Bouvier
groepen.
10. Organiseert c.q. coördineert opleidingen van functionarissen die zorg dragen voor het kader
binnen sport & spel.
11. Bezoekt vergaderingen c.q. bijeenkomsten die gerelateerd zijn aan de functie.
12. Stuurt de (eventuele) commissies c.q. organen aan binnen de portefeuille Sport & Spel
13. Dient zo mogelijk bij de diverse evenementen van de Nederlandse Bouvier Club die door de
commissaris sport & spel georganiseerd worden aanwezig te zijn.
14. Woont bestuursvergaderingen bij.

De ideale kandidaat beschikt over de volgende kenmerken en eigenschappen:

 • Heeft affiniteit met sport en spel binnen de kynologie in het algemeen en in het bijzonder met
  het ras de Bouvier.
 • Heeft bewezen organisatorische kwaliteiten, bij voorkeur bij het organiseren van
  kynologische evenementen op sport en spel gebied.
 • Is een organisator, werkt graag in structuren.
 • Is een teamspeler.
 • Kan luisteren.
 • Stelt zich op als loyaal lid van het bestuur en denkt mee over het functioneren en de
  toekomst van de Nederlandse Bouvier Club.

Belangstellenden voor deze functie kunnen contact opnemen met de secretaris e-mail

Back To Top