De Nederlandse Bouvier Club (afgekort NBC) is opgericht op 22 april 1923 en hiermee zijn we de oudste rasvereniging voor liefhebbers en fokkers van de bouvier in Nederland.
Onze vereniging is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging en er op gericht om fokkers en liefhebbers van het ras bij elkaar te brengen en de belangen van het ras Bouvier des Flandres -in de ruimst zin van het woord- te behartigen.
Het bestuur van de Nederlandse Bouvier Club bestaat uit 5 bestuursleden, gekozen door de leden van de vereniging.

Bestuursleden

FunctieNaam bestuurslidContact
VoorzitterVacature
SecretarisJantina OltwaterE-mail
Tel: 06-82001851
PenningmeesterYvonne TeutscherE-mail
Tel: 06-55701153
Commissaris Clubdagen & MatchesMaria Udink - CoendersE-mail
Tel: 026-3617824
Commissaris Sport & SpelVacatureE-mail

Helaas hebben we momenteel twee vacatures binnen het bestuur voor de functies van voorzitter en commissaris Sport & Spel.
Draag jij net als wij de bouvier een warm hart toe en denk je de ideale kandidaat te zijn voor een van onderstaande functies?
Stuur dan een motivatiebrief naar secretaris@bouvierclub.nl.

Vacature voorzitter m/v

Functieprofiel Voorzitter

Het Huishoudelijk reglement zegt hierover het volgende:
1. De voorzitter bevordert de behartiging van de belangen van en de goede gang van zaken in de vereniging.
2. Hij leidt, behoudens het bepaalde in artikel 40 der statuten, de Algemene Vergaderingen en de vergaderingen van het bestuur. Hij handhaaft in de vergaderingen de statuten en reglementen van de vereniging en houdt ook buiten de vergaderingen toezicht op deze handhaving.
3. Hij bepaalt de volgorde van behandeling van zaken ter vergadering, zolang de vergadering zelf daarover geen besluit neemt.
4. Hij handhaaft de orde in de vergadering.
5. Hij ondertekent samen met de secretaris de notulen van alle vergaderingen en de belangrijke uitgaande brieven.

De ideale kandidaat beschikt over de volgende kenmerken en eigenschappen:

 • Verbinder, open communicator. In staat mensen mee te krijgen en te stimuleren.
 • Ervaren bestuurder, leidinggevende of ondernemer.
 • Teamspeler.
 • Netwerker die op alle niveaus de Nederlandse Bouvier Club kan representeren.

Belangstellenden voor deze functie kunnen contact opnemen met de secretaris e-mail

Vacature commissaris sport en spel (M/V)

Functieprofel Commissaris Sport & Spel

De Commissaris Sport & Spel is lid van het bestuur van de Nederlandse Bouvier Club en heeft als zodanig de volgende belangrijkste taken:

1.    Organiseren van sport- en spel evenementen in de breedste zin des woords voor
bouvierliefhebbers.
2.    Organiseren van jaarlijkse nationale kampioenschappen in verschillende africhtingdisciplines.
3.    Enthousiasmeert bouvierliefhebbers deel te nemen aan evenementen.
4.    Bijhouden van competitie resultaten.
5.    Afhandelen van aanvragen voor africhting onderscheiding tekens.
6.    Participeren in en promoten van de Wereld Unie voor Bouviers (WUB).
7.    Zorg dragen dat de regelgeving m.b.t. sport & spel binnen de NBC up-to-date blijft.
8.    Structuur brengen in regionale Bouvier groepen die werken onder auspiciën van de NBC
9.    Organiseert minimaal 1 keer per jaar een bijeenkomst met afgevaardigden van de Bouvier
groepen.
10. Organiseert c.q. coördineert opleidingen van functionarissen die zorg dragen voor het kader
binnen sport & spel.
11. Bezoekt vergaderingen c.q. bijeenkomsten die gerelateerd zijn aan de functie.
12. Stuurt de (eventuele) commissies c.q. organen aan binnen de portefeuille Sport & Spel
13. Dient zo mogelijk bij de diverse evenementen van de Nederlandse Bouvier Club die door de
commissaris sport & spel georganiseerd worden aanwezig te zijn.
14. Woont bestuursvergaderingen bij.

De ideale kandidaat beschikt over de volgende kenmerken en eigenschappen:

 • Heeft affiniteit met sport en spel binnen de kynologie in het algemeen en in het bijzonder met
  het ras de Bouvier.
 • Heeft bewezen organisatorische kwaliteiten, bij voorkeur bij het organiseren van
  kynologische evenementen op sport en spel gebied.
 • Is een organisator, werkt graag in structuren.
 • Is een teamspeler.
 • Kan luisteren.
 • Stelt zich op als loyaal lid van het bestuur en denkt mee over het functioneren en de
  toekomst van de NBC

Belangstellenden voor deze functie kunnen contact opnemen met de secretaris e-mail