Skip to content

De Nederlandse Bouvier Club (NBC) is een vereniging, opgericht bij notariële akte en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De NBC is lid van de Raad van Beheer op Kynologische gebied in Nederland (vereniging voor rasverenigingen). De Raad is aangesloten bij de Fédération Cynologique Internationale (FCI), een overkoepelende organisatie op internationaal niveau. Dit betekent dat de Raad van Beheer de regelgeving van de FCI, voor zover niet in strijd met landelijke wet- en regelgeving, volgt.

Hieronder vindt u de statuten en het huishoudelijk reglement van de Nederlandse Bouvier Club.

(Klik op de onderdelen om een pdf-bestand te openen)

Statuten Nederlandse Bouvier Club

Huishoudelijk Reglement

Om de gezondheid van het ras bouvier zo goed mogelijk te borgen heeft de NBC een fokbeleid opgesteld volgens het format van de Raad van Beheer.
Vereniging Fok Reglement (V.F.R.) ingaand 01-01-2024 

Voor de Bouvier Dressuurgroepen zijn ook verschillende regels vastgesteld, zie hieronder:
Vademecum Bouvier Dressuurgroepen

Reglement Africhter van het Jaar

Dan zijn er nog alle formele reglementen van de Raad van Beheer
Kynologisch Reglement Raad van Beheer

Back To Top