Skip to content

Couperen

Het is in Nederland sinds 1 september 2001 verboden om honden aan de staart te couperen. Dit geldt voor alle in Nederland gefokte hondenrassen. Sinds 23 september 1992 is de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (GWWD) van kracht. In deze wet is het ingrepenbesluit opgenomen.

Het Ingrepenbesluit

Het Ingrepenbesluit is op 1 september 2001 in werking getreden. Op grond van artikel 40 lid 1 is het verboden een of meer lichamelijke ingrepen te verrichten bij een dier, waarbij een deel of delen van het lichaam wordt of worden beschadigd. Hieronder valt ook het couperen van staarten van honden.

Het is in Nederland verboden:

deel te nemen aan een tentoonstelling, keuring of wedstrijd met dieren waarbij een verboden ingreep is verricht,
dieren waarbij een verboden ingreep is verricht tot een tentoonstelling, keuring of wedstrijd toe te laten,
ten verkoop of in voorraad te hebben, ten verkoop aan te bieden, verkopen en kopen van dieren waarbij een verboden ingreep is verricht.
Dit besluit is van toepassing op alle gehouden dieren.

Buitenland

In Duitsland geldt het coupeerverbod al sinds juni 1998. Ook in sommige Scandinavische landen en België geldt er een coupeerverbod. In Frankrijk en Spanje geldt nog geen coupeerverbod.

Meest gestelde vragen over het coupeerverbod:

Krijg ik een stamboom als mijn hond is gecoupeerd?
In Nederland kan uw pup geen stamboom krijgen als hij is gecoupeerd. Krijgt u toch een stamboom bij uw pup (en die is gecoupeerd), dan heeft de fokker de pup pas gecoupeerd nadat de pup is gechipt door de Raad van Beheer. De pup is dan inmiddels 7 weken oud en zal na het chippen worden gecoupeerd. De pup zal dan opnieuw moeten leren lopen, omdat hij zijn staart 7 weken heeft gebruikt. Zijn evenwicht raakt hierdoor uit balans.

Hoe zit dat dan met puppen die staartloos worden geboren?
Het kan zijn dat de pup staartloos (=erfelijke afwijking) is geboren of is gecoupeerd om medische redenen. De fokker dient binnen 72 uur na de geboorte hiervan aangifte te doen bij de dierenarts en Raad van Beheer. De dierenarts zal hiervoor een verklaring opmaken, die de fokker aan de Raad van Beheer moet overhandigen bij het chippen. Deze pup(pen) krijgen wel een stamboom. Als nieuwe eigenaar van de pup dient u deze verklaring te ontvangen van de fokker.

Ben ik strafbaar, als ik een coupeerde pup in het buitenland heb gekocht?
Nee, u bent niet strafbaar.

Wat zegt de dierenbescherming over het houden van gecoupeerde honden in Nederland?
Het is in Nederland niet verboden om een gecoupeerde hond in je bezit te hebben, MITS:

hij geboren en gecoupeerd is in een land waar dit verbod niet geldt.
de eigenaar van het dier papieren heeft waarmee hij/zij kan aantonen dat het dier niet in Nederland is gecoupeerd.
hij, om aantoonbaar en op schrift gestelde, medische redenen gecoupeerd is.
hij gecoupeerd is voor 1 september 2001.
Het is in Nederland wel verboden om hier verblijvende dieren te kopen, verkopen en zelfs ter verkoop in voorraad houden.

Kan ik met mijn gecoupeerde pup (uit het buitenland, dit geldt niet als in het land nog geen coupeerverbod van kracht geworden is) naar gehoorzaamheidscursussen?
In Nederland kunt u niet deelnemen met uw pup aan examens voor gehoorzaamheidscursussen. U kunt nog een puppytraining doen, maar daarna volgt de elementaire gehoorzaamheid cursus etc. U kunt wel deelnemen aan deze cursus met uw gecoupeerde hond, echter u kunt nooit een officieel diploma hiervoor halen. In Nederland vallen alle examens, die gehouden worden bij kynologenclubs en bouvierdressuurgroepen, onder toezicht van de Raad van Beheer. Het blijkt tevens dat je niet naar de volgende cursus kunt, als je geen examen hebt gedaan. Je mag geen vervolgcursussen doen zonder diploma. Dus als u in het buitenland een gecoupeerde pup koopt (indien daar al een coupeerverbod van kracht is), kunt u ook alleen in het buitenland examens doen met uw hond. Alle officiële door de Raad van Beheer erkende cursussen staan echter open voor Bouviers met een gecoupeerde staart afkomstig uit een land waar het nog wel mag.

Kan ik met mijn gecoupeerde pup naar de tentoonstelling?
Met een gecoupeerde pup (Honden geboren na 30 september 2001 (per 1 januari 2005: na 30 augustus 2001) in Nederland of in het buitenland (nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden), die gecoupeerd zijn aan oren en/of staart mogen niet meer deelnemen aan evenementen, die worden gehouden onder auspiciën van de Raad van Beheer. Dit geldt niet alleen voor de (inter)nationale tentoonstellingen, maar ook voor regionale clubmatches of de evenementen die georganiseerd zijn door de rasvereniging.

Voor de tentoonstelling geldt het reglement van de Raad van Beheer, waarin de inschrijver op de tentoonstelling verklaart dat de door hem ingeschreven hond in Nederland is geboren en na 31 augustus 2001 niet aan de staart gecoupeerd is of dat de door hem ingeschreven hond niet aan de staart gecoupeerd is en in het buitenland is geboren nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, dan wel dat hij ten aanzien van deze hond beschikt over een “medische verklaring geamputeerde staart of bij de geboorte staartloze hond”.
Dit wil dus zeggen dat een pup, die uit Spanje, Amerika of Frankrijk (landen waar het nog mag) komt met een gecoupeerde staart overal aan mee mag doen.

Back To Top