De voornaamste taak van de Nederlandse Bouvier Club is de behartiging van de belangen van het ras Bouvier des Flandres, in de ruimste zin. Het is begrijpelijk dat het bestuur van haar leden verwacht dat deze de doelstellingen van de Nederlandse Bouvier Club nakomen en er aan meewerke, zodat de gezondheid en het karakter van de bouvier op een hoog peil wordt gebracht en gehouden. Indien u zich hiermee kunt verenigen en u lid wilt worden, dan kunt u het digitale aanmeldformulier invullen en verzenden via onderstaande link.

Aanmelden: Aanmeldformulier lidmaatschap NBC

Als u het aanmeldformulier via deze site heeft ingevuld, verstuurd en betaald, dan ontvangt u een e-mail met een bevestiging van uw inschrijving.
Heeft u nog vragen over het lidmaatschap, dan kunt u contact opnemen met:

Ledenadministratie
Lous van Ruitenbeek
Tel: 06-54646586 (na 19.00 uur)
E-mail

Kosten lidmaatschap:
Als lid van de vereniging bent u contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering door de leden vastgesteld. Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Wordt u in het lopende het jaar lid, dan wordt de contributie naar evenredigheid berekend.
Na ontvangst van het door u verschuldigde contributiebedrag en inschrijfgeld bent u lid van onze vereniging en wordt uw naam en adres gepubliceerd in het Bouvier Nieuws, het officiële orgaan van de Nederlandse Bouvier Club.
Het Bouvier Nieuws verschijnt 6x per jaar (februari, april, juni, augustus, oktober en december).

Onderstaand de tarieven voor het lidmaatschap per jaar:

  • Inschrijfgeld: € 5,00 (éénmalig)
  • Lidmaatschap Nederland: € 35,00
  • Lidmaatschap gezinslid: € 15,00 (ontvangt geen Bouvier Nieuws)
  • Lidmaatschap binnen Europa: € 47,00
  • Lidmaatschap buiten Europa: € 59,00

Rechten en plichten

Als lid van de Nederlandse Bouvier Club aanvaardt u de rechten en verplichtingen die volgen uit:
· de statuten
· het huishoudelijk reglement
· het fokbeleid

Statutaire regels t.a.v. het lidmaatschap
· toelating van leden (statuten, artikel 11)
· aanvang van het lidmaatschap (statuten, artikel 12)
· einde van het lidmaatschap (statuten, artikel 13)