Skip to content

De voornaamste taak van de Nederlandse Bouvier Club is de behartiging van de belangen van het ras Bouvier des Flandres, in de ruimste zin. Het is begrijpelijk dat het bestuur van haar leden verwacht dat deze de doelstellingen van de Nederlandse Bouvier Club nakomen en er aan meewerken, zodat de gezondheid en het karakter van de bouvier op een hoog peil wordt gebracht en gehouden. Indien u zich hiermee kunt verenigen en u lid wilt worden, dan kunt u het digitale aanmeldformulier invullen en verzenden via onderstaande link.

Aanmelden: Aanmeldformulier lidmaatschap NBC

Als u het aanmeldformulier via deze site heeft ingevuld, verstuurd en betaald, dan ontvangt u een e-mail met een bevestiging van uw inschrijving.

Heeft u nog vragen over het lidmaatschap, dan kunt u contact opnemen met:

Ledenadministratie
Johan Nijssen
Tel: 06-14657053 (na 18.00 uur)
E-mail

Kosten lidmaatschap:
Als lid van de vereniging bent u contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering door de leden vastgesteld. Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Wordt u in het lid in de tweede helft van het jaar, dan wordt de helft van de contributie berekend. Indien u lid wordt op of na 1 december, dan betaald u contributie voor het daarop volgende jaar.

Na ontvangst van het door u verschuldigde contributiebedrag en inschrijfgeld bent u lid van onze vereniging en wordt uw naam en woonplaats gepubliceerd in het Bouvier Nieuws, het officiële orgaan van de Nederlandse Bouvier Club.
Het Bouvier Nieuws verschijnt in principe 6x per jaar (februari, april, juni, augustus, oktober en december). Alle hoofdleden van de Nederlandse Bouvier Club ontvangen dit cluborgaan.

Onderstaand de tarieven voor het lidmaatschap per jaar:

  • Inschrijfgeld: € 5,00 (éénmalig)
  • Lidmaatschap Nederland: € 40,00
  • Lidmaatschap Nederland met automatische incasso: € 38,00
  • Lidmaatschap gezinslid: € 20,00 (ontvangt geen Bouvier Nieuws)
  • Lidmaatschap gezinslid met automatische incasso: € 18,00 (ontvangt geen Bouvier Nieuws)
  • Lidmaatschap binnen Europa: € 52,00
  • Lidmaatschap buiten Europa: € 64,00

Rechten en plichten

Als lid van de Nederlandse Bouvier Club aanvaardt u de rechten en verplichtingen die volgen uit:
· de statuten
· het huishoudelijk reglement
· het fokbeleid

Statutaire regels t.a.v. het lidmaatschap
· toelating van leden (statuten, artikel 11)
· aanvang van het lidmaatschap (statuten, artikel 12)
· einde van het lidmaatschap (statuten, artikel 13)

Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.
Opzegging dient schriftelijk (per post of e-mail) vóór 1 december te zijn ingediend bij de ledenadministratie. Vermeld hierbij duidelijk uw naam, adresgegevens en eventueel lidmaatschapsnummer.
Bij achterstand in de contributie kan de opzegging pas in behandeling worden genomen indien aan alle verplichtingen is voldaan.

Back To Top