Op 1 september 2018 wordt er door Bouvier Dressuurgroep Woerden een VZH/IPO/SPH_examen georganiseerd.
De keurmeester is mw. I. van Welie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
De heer Pieter van Leeuwen (voorzitter)
0348 – 418928
06 – 55504703
E-mail

De heer Arnold van der Heul (secretaris)
030 – 6343306
06 – 15013068
E-mail:

Afkortingen:
Verkeerszekere Hond (VZH)
Speuren / Gehoorzaamheid / Verdediging (IPO)
Speurhond (SPH)
UithoudingsVermogen (UV)

BD Woerden
BD Woerden