Skip to content

Vereniging Fok Reglement

In tegenstelling tot wat het bestuur van de N.B.C. te horen is gekomen met betrekking tot de status van het ingediende nieuwe V.F.R.. Kan ik u mededelen dat het V.F.R. nog steeds in behandeling is bij de Raad van Beheer. Er is geen sprake van afkeuring door de Raad van Beheer.

In overleg met en na consultatie van de Raad van Beheer is er echter een wijziging noodzakelijk in punt 2.4. van het reglement. Dit punt is volgens de Raad van Beheer niet conform de FCI fok reglementen. De N.B.C. is daarom verzocht om dit punt meer in lijn te brengen van deze reglementen.

Deze veranderingen dienen echter door de A.L.V. te worden goedgekeurd.

Het bestuur.

Back To Top