Skip to content

NBC ALPHA-test

De test is ontwikkeld door de Nederlandse Bouvier Club (NBC) voor bouviers, ouder dan 18 maanden, om
zoveel mogelijk van hun natuurlijke aanleg in beeld te brengen.
Voor deze test kan en hoeft niet getraind te worden; een goede aanleg en opvoeding maken dat een goede bouvier met gemak aan de eisen kan
voldoen.
De resultaten van de test geven eigenaar, fokker en Rasvereniging een beeld van zaken
betreffende het karakter van de aanwezige honden.

UITLEG ALPHA-test

Back To Top