Skip to content
 1. De aankeuring wordt georganiseerd door de Nederlandse Bouvier Club
 2. De aankeuring zal worden gehouden op zondag 1 november 2020 op het terrein gelegen aan de Roswinkelerstraat 166 te Roswinkel
 3. Op de aankeuring zijn het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de regels van de F.C.I. van toepassing.
 4. De inzender/exposant verklaart dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt, en geacht wordt bekend te zijn met dit reglement.
 5. Inschrijven en betalen moet gelijktijdig worden gedaan.
  Inzenden van het inschrijfformulier verplicht tot betaling van het inschrijfgeld.
  Eenmaal ingeschreven honden kunnen conform het Kynologisch Reglement niet worden teruggetrokken.
 6. Vermelding ‘NHSB aangevraagd’ is niet toegestaan.
  Honden van Nederlandse eigenaren dienen te zijn ingeschreven in het NHSB.
  In het buitenland geboren honden van Nederlandse eigenaren, en ingeschreven in de puppy- of jeugdklasse, kunnen worden ingeschreven met de omschrijving van de bijbehorende afkorting aangevuld met aangevraagd (bijvoorbeeld ‘LOSH aangevraagd’)
  De buitenlandse stamboekinformatie moet direct na ontvangst, bij de Raad van Beheer ter inschrijving in het NHSB, worden aangeboden.
  Honden van een buitenlandse eigenaar met een Nederlandse handler moeten worden ingeschreven op naam en adres van de eigenaar.
 7. Bij inschrijving stemt u in met het feit dat uw gegevens in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt verstrekt ten behoeve van de rasvereniging
 8. Voor alle aangemelde honden (incl. bezoekhonden) moet men het inentingsboekje/ Europees hondenpaspoort bij zich hebben en kunnen tonen.
 9. De inzender/exposant verklaart dat de door hem ingeschreven hond voldoende is geënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is (titerbepaling mag, mits bepaling is gedaan door een praktiserend dierenarts en is ingevuld in het hondenpaspoort met einddatum). Verder verklaart de
  inzender/exposant dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt en dat hij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog voor mochten doen.
 10. De inzender/exposant verklaart dat de ingeschreven hond, geboren in welk land dan ook, niet is gecoupeerd.
 11. Niet toegelaten worden:
  a. Honden met een oor- of huidaandoening.
  b. Cryptorchide, monorchide en gecastreerde reuen,
  c. Zichtbaar dragende teven, alsmede kwaadaardige honden en honden welke besmettingsgevaar voor de aanwezige mensen of dieren kunnen opleveren.
 12. De aangemelde honden moeten op vertoon van het Bewijs van aanmelding op de opgegeven tijd aanwezig zijn
 13. Er mogen in de auto’s op het parkeerterrein geen honden onbeheerd worden achtergelaten!
 14. Iedere deelnemer onderwerpt zich onherroepelijk aan het oordeel van de aangestelde keurmeester. Iedere voorgebrachte hond wordt geacht te zijn gekeurd, mits voorgebracht aan de aangewezen keurmeester.
  Door de keurmeester uit de ring gezonden honden, om welke reden die wegzending ook mocht geschieden, worden geacht te zijn gekeurd.
 15. De organisator heeft het recht personen en/of honden, zonder opgave van redenen de toegang tot het terrein te weigeren of hen van terrein te (doen) verwijderen.
 16. Iedere deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor de schade die door hem / haar of zijn / haar hond(en) wordt toegebracht. Deze schade kan nimmer op de organisator c.q. het bestuur c.q. de vereniging worden verhaald.
 17. Door deelname aan deze tentoonstelling verklaar ik akkoord te gaan met het maken én gebruiken van fotomateriaal voor website, clubmagazine, facebook en andere uitingen van de Nederlandse Bouvier Club.
Back To Top