Skip to content
  1. Inschrijver (eigenaar) verklaart dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de werking van het Kynologisch Reglement, van de krachtens dat reglement door de Commissie Werkhonden vastgestelde reglementen en van de ter zake gestelde uitvoeringsbepalingen aanvaardt en geacht mag worden bekend te zijn met die reglementen en bepalingen.
  2. Inschrijver (eigenaar) verklaart dat, voor zover hem bekend, de door hem ingeschreven hond gedurende de laatste 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting, hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijk karakter in het bijzonder te vrezen valt. Hij verklaart voorts de hond niet te zullen inzenden, indien de aangegeven omstandigheden zich voor de wedstrijd nog mochten voordoen.
  3. Gecoupeerde honden mogen niet meedoen aan een tentoonstelling, keuring of wedstrijd. Dit geldt ook als de honden in een ander land zijn gecoupeerd. Organisaties van deze evenementen mogen geen honden toelaten die na 1 december 2016 gecoupeerd zijn.
    Honden die door een medische noodzaak gecoupeerd zijn, mogen wel meedoen aan een tentoonstelling of wedstrijd. De houder moet dit aantonen met een medische verklaring van de dierenarts. In die verklaring staat waarom, waar en wanneer de hond gecoupeerd is, en door welke dierenarts.
  4. Voor een IGP 3 wedstrijd met CACIT en de Combinatiewedstrijd geldt dat monorchide, cryptorchide en gecastreerde reuen niet worden toegelaten.
Back To Top