Skip to content

Mededeling aan de leden van de N.B.C. i.v.m. verlening dispensatie (VFR artikel 9.3)

Begin augustus ontving het bestuur van de N.B.C. het verzoek van een van haar leden, om sperma te mogen gebruiken van een overleden reu. Bij eerdere gelijkwaardige verzoeken heeft het bestuur daar, na veel wikken en wegen, toestemming verleend onder oplegging van verzwarende eisen.
Ook in dit geval heeft het bestuur gemeend in het belang van het ras, onder gelijke verzwarende eisen toestemming te verlenen.

In verband met het nieuwe VFR en de ontwikkelingen bij de Raad van Beheer op gebied van kynologie en gezondheid, heeft het bestuur gemeend deze problematiek bij de Raad van Beheer te moeten voorleggen met het verzoek tot advies en uitspraak. Dit ook omdat het bestuur denkt dat er in de toekomst meerdere van deze verzoeken te verwachten zijn.

In de brief heeft het bestuur ook aangegeven dit toe te staan en te accommoderen mits de Raad van Beheer deze mogelijkheid wil en kan ondersteunen. De Raad van Beheer kan  ook besluiten bezwaar te maken tegen de toestemming van het bestuur. De opgelegde verzwarende eisen in de brief zijn hieronder beschreven.

Opgelegde eisen;

Aangezien de reu al geruime tijd geleden is overleden, maar wij ons bewust zijn van de meerwaarde welke de genen van deze reu kan hebben voor de huidige Bouvier des Flandres populatie, maar deze reu niet voldoet aan de (gezondheid) eisen zoals gesteld in het V.F.R, verleend de N.B.C. toestemming om het sperma van de overleden reu te gebruiken, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De teef is HD-A, ED- vrij en vrij van erfelijke oogaandoeningen, incl. Goniodysplasie (LPA,ICAA).
  • U dient:
  1. of zelf twee honden, één reu en één teef, aan te houden uit deze combinatie voor de fokkerij. (Indien er geen reuen of teven in het nest aanwezig zijn ten alle tijden twee honden.)
  2. of twee honden uit dit nest, één reu en één teef, te laten testen conform de eisen van het V.F.R.; . (Indien er geen reuen of teven in het nest aanwezig zijn ten alle tijden twee honden.)
  3. de combinatie mag niet worden herhaald voordat honden uit het voorgaande nest zijn getest en geschikt zijn bevonden voor de fokkerij conform de (gezondheid) eisen genoemd in het V.F.R.

Het bestuur heeft deze beslissing genomen met in het achterhoofd om een verbreding van de reeds versmalde basis van het ras mogelijk te maken met de herintroductie van, vrijwel verdwenen, oude bloedlijnen.

Het bestuur

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top