Skip to content

Algemene Leden Vergadering 2020

Zoals iedereen wel zal weten dient elke vereniging jaarlijks een ALV te organiseren om verantwoordelijkheid af te leggen aan de leden. Hiervoor bestaat regelgeving die dit jaar in het gedrang is gekomen. Niet alleen door COVID 19 maar ook door diverse functie wisselingen en andere problemen. Problemen uiteenlopend van het niet up to date zijn van de ledenadministratie tot COVID 19 Lock down hebben er voor gezorgd dat de ALV van de N.B.C. niet tijdig gehouden kan worden. Reeds in juli van dit jaar heeft het bestuur aan de afdeling juridische zaken van de Raad van Beheer verzocht om uitstel en advies. Om tijdige publicatie van de stukken voor de ALV mogelijk te maken heeft het bestuur besloten om de ALV in de eerste week van november 2020 te houden. De gebruikelijke procedure voor aanleveren van agenda punten zal worden gehandhaafd.

Het bestuur N.B.C.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top