Skip to content

Algemene Leden Vergadering N.B.C.

Algemene Leden Vergadering N.B.C. 2020

Het bestuur heeft de laatste maanden diverse keren gepoogd om een ALV te organiseren echter door de diverse COVID 19 maatregel werd dit steeds weer vertraagd. Om te kunnen voldoen aan de wetgeving omtrent dit onderwerp heeft het bestuur besloten om de ALV op 1 december 2020 te organiseren.

De wijze waarop zal afhangen van de dan bestaande COVID 19 maatregelen. Vooral de hoeveelheid personen die bij elkaar mag zijn in een gebouw is daar leidend in. Er van uitgaande dat we dan weer fysiek bij elkaar kunnen komen is gekozen om de ALV te organiseren in de kantine van KC Arnhem. Om te kunnen inschatten of dit haalbaar is zal men zich voor deze ALV moeten inschrijven.

Indien er teveel deelnemers zijn of de COVID 19 maatregelen een bijeenkomst verbieden zal de ALV op dezelfde dag worden georganiseerd via het digitale spectrum. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van Microsoft Teams. Hiervan wordt u tijdig geïnformeerd via Facebook en de website.

Het is daarom belangrijk om bij de inschrijving ook uw e-mail adres meestuurt, het bestuur heeft van veel leden geen correct e-mail adres.

Bestuur N.B.C.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top