Skip to content

Aankondiging Algemene Leden Vergadering N.B.C.

Zoals al eerder is vermeld zal de Algemene Leden Vergadering van de N.B.C. plaatsvinden op 1 december 2020 om 19.30 uur. Deze ALV zal gedwongen door de COVID 19 maatregelen digitaal plaatsvinden. Voor deze digitale ALV zal gebruik worden gemaakt van het programma TEAMS van Microsoft. Voor een ieder met internet toegankelijk.

Om een ordelijk verloop te hebben van de ALV zal het bestuur nog wat spelregels opstellen en tijdig bekend stellen. Deze spelregels voor deze ALV zal per e-mail aan de deelnemers bekend worden gesteld

Tijdens de ALV zal er gewerkt worden met een moderator, die de degene aan zal wijzen die kan spreken. Leden die vragen of onderwerpen hebben of ter tafel willen brengen wordt verzocht deze vooraf per e-mail bekent te stellen aan het bestuur.

Om het mogelijke te maken dienen de leden die aan de ALV deel willen nemen zich wel vooraf aan te melden. Zodat het mogelijk wordt voor het bestuur om dit goed op te zetten. Een e-mail naar secretaris@bouvierclub.nl is voldoende. Op de manier weten we ook gelijk het deelnemende e-mail adres.

Er is wel een voorbehoud, mochten de COVID 19 maatregelen verder versoepeld worden, dan is er nog de mogelijkheid dat het bestuur besluit om de ALV op dezelfde dag en tijdstip te organiseren bij de KC Arnhem. Mocht dat het geval zijn dan zal dat tijdig bekend gesteld worden via deze website en Facebook.

Het bestuur N.B.C.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top