Skip to content

Gezocht penningmeester Nederlandse Bouvier Club (N.B.C.)

Het bestuur van de N.B.C. is op zoek naar een nieuwe enthousiaste penningmeester voor de vereniging.

De penningmeester is als onderdeel van het dagelijks bestuur een van de belangrijke schakels binnen de vereniging en als zodanig mede verantwoordelijk voor de uitvoering de door de A.L.V. vastgestelde regelgeving. 

De taken van de penningmeester bevat onder meer;

  • Hij/zij is verantwoordelijk voor alle inkomsten en uitgaven van de vereniging.
  • Hij/zij draagt zorg voor het tijdig innen van de jaarlijkse contributie van de leden.
  • Hij/zij is verantwoordelijk voor het voeren van een nauwkeurige boekhouding ten aanzien van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging.
  • Hij/zij stelt tijdig de balans, de begroting en de staat van baten en lasten samen.
  • Hij/zij is bevoegd tot het ondertekenen van ontvangstbewijzen namens de vereniging.
  • Hij/zij behoeft vooraf toestemming tot het doen van uitgaves boven het maximum bedrag wat vooraf door het bestuur is bepaald.

Kun je goed in teamverband werken en vind je het leuk om een (pro-)actieve en positieve ondersteuning voor de vereniging en het bestuur te zijn, meld je dan aan bij de voorzitter (voorzitter@bouvierclub.nl) secretaris (secretaris@bouvierclub.nl).

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. We zien je aanmelding met belangstelling tegemoet!

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top