Skip to content

Uitnodiging aan alle leden tot het meedenken over een gewijzigd Vereniging Fok Reglement (V.F.R.).

Het bestuur heeft op de laatste A.L.V. toegezegd het Vereniging Fok Reglement (V.F.R.) open te breken en indien nodig aan te passen. Hierbij is de hulp en informatie van iedereen welkom.

In de tussentijd tussen A.L.V. en nu is binnen het bestuur gediscussieerd over dit onderwerp en is het V.F.R. eens goed onder de loep genomen. Daaruit is enige discrepanties aan het licht gekomen. Bovendien laat de tekst op dit moment ruimte voor velerlei uitleg en leidt tot discussie. 

Om tot een goed, evenwichtig en werkbaar V.F.R. te komen is alle informatie en hulp van de ervaren en aspirant fokkers evenals de die van de bouvier liefhebber in het algemeen belangrijk.

Vandaar deze oproep van het voltallige bestuur om uw gedachten te laten gaan over de eisen die gesteld moeten worden in het V.F.R. en deze kenbaar te maken aan het bestuur. Het bestuur zal dan in overleg treden met de fokkers en leden die een bijdrage willen leveren aan een evenwichtig V.F.R. en zo ook aan de toekomst van ons ras de Bouvier des Flandres in Nederland.

Voorstellen en opmerkingen voor het V.F.R. kunnen gestuurd worden naar de mail adressen voorzitter@bouvierclub.nl , secretaris@bouvierclub.nl en gezondheid@bouvierclub.nl.

Het bestuur. 

Back To Top