Skip to content

Bericht Raad van Beheer over nieuwe regelgeving vanaf 15 november 2021

Tijdens de Algemene Vergadering van 16 oktober jl. zijn er onder meer besluiten genomen ten aanzien van het gebruik van SNP-markers en over het fokverbod (limited registration). De regels daarvoor treden op 15 november 2021 in werking. Het gaat om de volgende artikelen: 

  • SNP: artikel 2 Algemene Voorwaarden van Levering (AVvL)
  • Fokverbod: artikelen I.4, III.14, III.21, III.28 en VIII.9 Kynologisch Reglement (KR)

Daarnaast is besloten de titel van het document waarin alle basisregelgeving is opgenomen om te dopen in ‘Handboek statuten & reglementen Raad van Beheer’. De titel Kynologisch Reglement, die tot nu toe altijd gebruikt, dekt namelijk de lading niet. Naast het KR staan er namelijk nog andere reglementen in.

Het nieuwe ‘Handboek statuten & reglementen Raad van Beheer’ zoals dat vanaf 15 november 2021 is terug te vinden op de pagina ‘Regelgeving’ bij ‘over ons’.
https://www.houdenvanhonden.nl/over-ons/regelgeving/handboek-statuten-reglementen/

Back To Top