Skip to content

UPDATE: Aanvulling voor de KCM 2021.

Als gevolg van de nieuwe COVID-19 maatregelen afgekondigd door de Nederlandse regering en in overleg met Manege “de Fruithof” is besloten om de COVID -19 maatregelen aan te scherpen. Dit gaat inhouden dat buiten de 1.5 meter regel ook mondkapjes verplicht zullen zijn bij verplaatsingen en in de diverse ringen tijdens de keuringen. Tevens zal bij aankomst verzocht worden om zich te registreren met naam, adres en telefoonnummer zodat bij eventuele GGD onderzoeken deze data voorhanden is.

Alleen op deze wijze kunnen wij een veilige en leuke KCM voor iedereen organiseren, maar ondanks alles willen wij er een mooie dag van maken.

IN OPDRACHT VAN DE AUTORITEITEN IS HET NOODZAKELIJK DAT MENSEN EEN VASTE ZITPLAATS HEBBEN, U WORDT VERZOCHT EEN STOEL MEE TE BRENGEN EN HET AANTAL VERPLAATSINGEN TE BEPERKEN.

Het bestuur.

Back To Top