Skip to content

Verschijnen Bouvier Nieuws.

Door omstandigheden die buiten de invloedsfeer van het N.B.C. bestuur liggen, is het Bouvier Nieuws nog steeds niet verschenen. Alhoewel op 1 augustus alle bescheiden waren ingeleverd bij de drukker en na vele malen contact met de drukker is deze er niet in geslaagd het blad te leveren. Een week geleden werd het bestuur nog door de drukker geïnformeerd dat BN al meer dan een week geleden bij post NL was aangeleverd. Het bestuur is nu gedwongen een nieuwe drukker te vinden, dit leidt tot vertraging.

Om deze reden zullen alle leden op woensdag 22 september of donderdag 23 september een uitnodiging per brief ontvangen voor de Algemene Leden Vergadering van 14 oktober.

Back To Top