Skip to content

Overleg Vereniging Fok Reglement (V.F.R.) 19 februari 2022

Het bestuur van de N.B.C. wil op 19 februari 2022 in gesprek met alle fokkers van de vereniging over het concept V.F.R. van de Bouvier des Flandres.

Het is voor het bestuur en de vereniging van belang om in goed overleg met de fokkers over het V.F.R. te discussiëren en vragen te beantwoorden met de nu bekende informatie, met als doel om overeenstemming te bereiken. Dit overleg  zal plaatsvinden op zaterdag 19 februari 10.00 uur in de Fietser Akulaan 2, 6717 XN Ede, waar volgens de huidige Covid-19 informatie plaats is voor 24 personen.

De COVID 19 maatregelen die door de Fietser worden gehandhaafd zijn:

Max 24 personen, 1.5 meter, QR code check of toegangstest.

Door de COVID 19 maatregelen zijn we gedwongen om dit per inschrijving te doen en komen alleen fokkers en hun partner daarvoor in aanmerking. Voor inschrijving voldoet een mail naar de secretaris@bouvierclub.nl . Indien er meer dan 24 inschrijvingen zijn zal gekeken worden naar de mogelijkheid van meerdere sessies. Inschrijven kan tot 10 februari 2022.

Mensen die niet de mogelijkheid hebben dit overleg bij te wonen kunnen hun eventuele inbreng ook schriftelijk inleveren bij de secretaris van de N.B.C. die zorg draagt voor de inbreng tijdens het overleg.

Tijdens dit overleg worden geen stemmingen gehouden over het concept V.F.R. maar wordt informatie uitgewisseld over de wijze waarop het concept V.F.R. tot stand is gekomen en waar volgens de fokkers nog eventueel een en ander moet worden aangepast. Stemming over het V.F.R. zal in een A.L.V. plaatsvinden.

Het bestuur.        

Back To Top